Siūlymai valstybės ir vyriausybės vadovams

   Energetinę nepriklausomybę mums gali užtikrinti ne vien tik elektros gamyba (VAE ar kitose jėgainėse), bet ir dujos, kurios gali būti naudojamos tiek šilumos, tiek elektros energijos gamybai. Alternatyvus dujų tiekimas turėtų būti pirminis prioritetas – taigi prioritetai turi būti sukeisti, juolab, kad po 10 -15 metų, kai bus pastatyta VAE, ji bus moraliai pasenusi  ir nekonkurentabili Europos rinkose. Tuomet, ko gero, dominuos jau IV kartos reaktoriai, ar “kasetinai” mini reaktoriai.  

2. Priimti radikalų sprendimą ir uždarytos IAE atžvilgiu. Pradėti derybas su Baltarusija dėl teritorinių mainų. Pasiūlyti Baltarusijai perimti IAE su jos teritorija, mainais į lietuvių apgyventas žemes, atitinkamai koreguojant tarpvalstybinę sieną. Išsiderėti lengvatines elektros tiekimo sąlygas. Tai leis:  

– išspręsti socialinę Visagino gyventojų problemą. Suteikus IAE darbuotojams, gyvenantiems Visagine, galimybę palengvintai įgyti vizą, jie galės tęsti darbą pagal specialybę IAE. 

  išspręsti apsirūpinimo pigia elektra klausimą. 

– sutaupyti lėšas skirtas IAE vegetavimui, uždarymui bei radioaktyvių atliekų laidojimui. 

   išvengti radioaktyvios taršos Neries upėje, bei sumažinti radiacijos pavojų Vilniui, planuojamos eksperimentinės baltarusiškos AE avarijos atveju. Geriau tegul IAE ir toliau šildo bei teršia Drukšių ežerą, o  ne visą Lietuvą, per Neries upę ir Nemuną.  

   integruoti Lietuvos pasienyje gyvenančius lietuvius į Lietuvos valstybę. 

Kliūčių iš ES neturėtų būti. Jos reikalavimą uždaryti IAE įvykdėme. Liko tik iš Lietuvos pašalinti radioaktyvias atliekas. Tam ES neturėtų prieštarauti.       

Petras Giniotas,     

Stasys Malkevičius,     

Liudvikas Narcizas Rasimas.      

 2010 05 31      Klaipėda.