Apšiltinami pastatai tik už 10 proc. nuo sutaupytos energijos

Klausimas: Pone Dr. Balanai, kokių priemonių imasi Rumunija, kad pasiektų ES suformuluotus energijos taupymo tikslus? Dr. Balan: Rumunijoje mes pradedame įgyvendinti ambicingą programą, kurios pagalba iki 2020 m. turėtume sutaupyti 20 proc. energijos. Didelį vaidmenį mūsų šalyje atliks vandens jėgainių panaudojimas, jas modernizuojant. Kaip nacionalinis Pasaulio energetikos tarybos komitetas, drauge su 160 šio komiteto narių Rumunijoje, dirbame prie skirtingų programomų, kad optimizuotume energijos taupymą visoje srityse, pradedant nuo energiją generuojančių šaltinių, iki perdavimo,  skirstymo ir vartojimo. Klausimas: Kur būtent Jūs čia matote didžiausius energijos taupymo potencialus? Dr. Balan: Iš šiuo metu vykstančio Rumunijos elektrotehninio sektoriaus privatizavimo proceso mes tikimės, kad būsimi tinklo operatoriai, tokie kaip EON arba CES, arba nacionalinė įmonė „Transelektrika“ savo iniciatyva ir dėl savo ekonominių interesų elektros tinklus rekonstruostinkamai. Prisijungimas prie Europos energetinių tinklų pareikalaus investicijų ir galimybę prisiderinti  prie Europinių standartų. Vėjo parkas, esantis netoli mūsų atominės elektrinės Dobrojane, ilgainiui taip pat turės tapti rimta pirminės energijos taupymo alternatyva. Rūpesčių mums kelia tik tai, kaip mes vien vėjo ir vandens jėgainėmis galėsime užtikrinti nuolatinę energijos gamybą. Klausimas: O kokie galimi pokyčiai vartojimo sektoriuje? Dr. Balan: Vartotojų iniciatyva, vietinis projektavimo institutas ISPE atliko tyrimus ir nustatė, kad praradimai pastatuose Rumunijoje yra palyginus nedideli. Kita vertus, daugiau nei 90 % pastatų yra privati nuosavybė, tad mes manome, kad vartotojai patys rūpinsis, kad energijos praradimai pastatuose būtų kaip įmanoma mažesni.  Klausimas:Energijos taupymas pirmiausia kainuoja. Ar privačios nuosavybės savininkai Rumunijoje pasirengę padaryti tokias žymias investicijas? Dr. Balan: Mūsų nacionalinio komiteto narys ESCO siūlo paslaugą, kuri turėtų būti įdomi pastatų savininkams. Siekiant pagerinti energetinį balansą, ESCO pateikė pasiūlymą, kad jų firmai apšiltinant pastatus 10 proc. nuo sutaupytų energijos išlaidų keletą metų atiteks ESCO, kaip kompensacija už patirtas išlaidas. Tai turėtų būti įdomus paskatinimas energijos taupymui.  

Interviu paruoštas bendradarbiaujant su žurnalu BusSystem (Volietija)