Dviejų centų kaina

Nors Energetikos ministras Arvydas Sekmokas kiek anksčiau reikalavo, kad elektros tarifas būtų  4 centais mažesnis, tai yra 2008-ųjų lygio, kainų komisijos pirmininkas Virgilijus Poderys sugebėjo įrodyti, kad žadėti centai teisingai paskirstyti tarp buitinių vartotojų ir pramonės. Taigi nuo šių metų liepos 1 dienos už  elektros kWh mokėsime 2 centais mažiau. Tačiau minėti  valdininkai pastebi, kad sumažintas tarifas bus taikomas tik iki 2009 metų galo, o toliau elektra vėl brags dėl neapibrėžtos situacijos uždarius IAE.Kainų mažėjimas visada priimamas palankiai, tačiau ar dviejų centų kaina ir yra tai, ko mums reikia? Jau daug kas pradeda tikėti kad Leo LT bus naikinamas, nors jų tikrai profesionalios viešųjų ryšių akcijos žiniasklaidoje verčia suklusti. Aliuzija galėtų būti į paskutiniuosius socdemų valdymo metus, kada valstybės lėšomis ir visokiais įsipareigojimais visuomenei buvo nepamatuotai švaistomasi. Ar nebus taip, kad uždarius Leo paaiškės, kad jo iždas tuščias,  o kur buvo laikomi to junginio pinigai, kaip jie buvo naudojami irgi niekas nesužinos. Ignas Staskevičius (NDX) per LRT televiziją tiesiai pareiškė, kad atsiėmus tuos įneštus 600 milijonų litų Leo LT sąskaitose pinigų neliks, nes tik iš tų įneštų pinigų Leo LT vertėsi…Taip pat ar viskas tvarkoje su elektros energijos apskaita, nes yra žinių, kad ne visi apskaitos prietaisai yra Lietuvos teritorijoje. Nesutvarkius (neišsiaiškinus) paminėtų dalykų, gali būti, kad dviejų centų kaina yra ne tai, ko mums reikia.