Vienų vieni

Rusija  į Krymą įvedė kariuomenę ir organizuoja prisijungimo prie jos referendumą- rinkimus. O juk kažkada ir Vilnius nuo Lietuvos buvo atplėštas panašiai, o vėliau ir pati Lietuva prijungta prie SSRS. Svetima kariuomenė, rinkimai ar referendumai ir prijungimas prie kariuomenę įvedusios šalies. Ar kitos šalys tokių manipuliacijų „tautos valia“ nėra patyrusios? Labai panašias paraleles aprašo Andrejus Zubovas: 1938 m. kovas, Austrija. Norėdamas išspręsti „vienos tautos valia“ paremtą Austrijos – Vokietijos  sujungimą, Austrijos kancleris Kurtas Aloizas fon Šušnigas 1938 m. kovo 13 dieną šiuo klausimu nutaria skelbti referendumą. Bet nacionalsocialistai to bijo. O jeigu austrai nebalsuos? Kanclerį Šušingą priverčia atsistatydinti,  į jo vietą prezidentas paskiria vietinį tautininkų lyderį Artūrą Zeiss- Inkvartą, o vokiečių kariuomenė jau dislokuojama visoje Austrijoje, kurią pakvietė naujasis kancleris, apie ką jis pats sužino tik iš laikraščių. Austrijos kariuomenė kapituliuoja. Žmonės arba bėga į Šveicariją, arba išsigandę sėdi namuose, arba susitaiko su primesta „tautos valia“ ir sveikina vokiečių kariuomenę. Referendumas abiejose šalyse vyksta 1938 m. balandžio 10 d.  –  Vokietijoje kariuomenės įvedimą palaiko 99,75 procentų, o Austrijoje 99,08 procentų gyventojų. 1938 m. spalio 1 d. „vienos tautos valia“ prie Reicho prijungiami čekų Sudetai, 1939 m. kovo 22 d.- lietuviška Klaipėdos sritis. Visur buvo aiškinama, kad reikia ginti vokiečių teises.

1938 m. vasario 22 d. Nevilis Čemberlenas Britanijos parlamente kalbėjo: „Mes negalime apgaudinėti, o juo labiau duoti vilties nedidelėms silpnoms valstybėms žadėdami jas apginti per Tautų sąjungą (Tautų Lygą) ir tokie turi būti atitinkami mūsų žingsniai, nes mes žinome, kad nieko panašaus nebus galima padaryti.“ O Adolfas Hitleris 1939 m. kovo 23 d. iš Klaipėdos teatro balkono kalbėjo: „Vokiečiai nesiruošia niekam pasaulyje daryti blogo, bet atėjo metas nutraukti kančias, kurias 20 metų vokiečiai kentė nuo viso pasaulio. Mėmelio srityje gyvenančius vokiečius Vokietija vieną kartą jau buvo pametusi. Šiandien jie sugrąžinami į galingą Reichą, netgi jeigu tas nepatinka pusei pasaulio.“ Jau po šešerių metų Vokietija buvo nugalėta, žmonija sudėjo milžiniškas žmonių aukas, o Hitleris rijo nuodų ampolę nuo rusų bombų drebančiame bunkeryje.

Neseniai įvykęs Lenkijos, Vokietijos ir Prancūzijos užsienio reikalų ministrų vizitas padėjęs sustabdyti žudynes Kijeve, bet taip ir neišsprendęs V. Janukovičiaus nusišalinimo klausimo – labai primena N. Čemberleno ir Dadalje 1938 m. džiaugsmą, neva jie buvo susitarę dėl taikos. Juk Radislavas Sikorskis tik „privertė“ pasirašyti tą popierių, kuriuo šiandien ir mojuoja Rusija JTO. Ar tikrai taip buvo pasielgta dėl neišmanymo?

Taip, Kryme šiandien gyvena apie 60 procentų rusų. Ar juos kas nors engė? Ar jie yra tikrieji to krašto gyventojai, ar užėmę ištremtų Krymo totorių žemes? Kokias išskirtinas vieningos rusų tautos teises pagal tarptautinę teisę turi tokie kolonistai? Ar Kremlius supranta, kad ne tik Kryme, bet ir daug kur kitur rusai yra tik kolonistai? Etniniai Krymo totoriai yra tikrieji Krymo žemės šeimininkai. Krymas keturis amžius, taigi kur kas ilgiau, negu Rusijos, buvo Turkijos priklausomybėje. Krymo totoriai yra turkų gentainiai. Žinant, kaip 1974 metais Turkija ryžtingai pasielgė Kipre, ar Kremlius supranta, kad konflikto tarp Turkijos ir Rusijos atveju – bet kada Turkijai gali padėti ir Vakarai?

Galbūt tikimasi, kad Vakarai dėl Krymo tylės. Lengvai Kremliui pavykus Kryme, rytoj Kremliaus paraginti gali panašiai elgtis Kazachstano rusai, o po to ir Pietinė Osetija su Abchazija ir Šiaurinė Kirchizija. O juk ir tada po Austrijos sekė Sudetai, po Sudetų – Klaipėdos sritis, po Klaipėdos srities – Lenkija, po Lenkijos – Prancūzija, po Prancūzijos – Rusija. Juk apetitas didėja nuo mažo kąsnio.

Reikia tikėtis, kad Rusijos žmonės atsikvošės ir nenueis, kaip vokiečiai už virvutės paskui Gėbelsą ir Hitlerį, o mažesnių šalių žmonės paskui savus tautininkų lyderius. Reikia tikėtis, kad ir ir Lietuvoje supras, kas yra tikrasis Tautinių mažumų įstatymo rengėjas, kas yra ir tikrasis referendumų rengėjas, „tautos valia“ pasišovęs palikti Lietuvą  vėl vienų vieną.

© 2009-2024 NEFAS | Visos teisės saugomos. Sprendimas: gale.lt