Energetikos veteranų pareiškimas

Rugpjūčio 19 dieną Lietuvos energetikos veteranų susirinkime nutarta kreiptis į šalies aukščiausius vadovus, norint atkreipti dėmesį, kad jų patarimų įvairiais energetikos klausimais vis mažiau klausomasi, bei  norima prašyti vėl pasikliauti jų, energetikos veteranų, žiniomis ir patirtimi. Pareiškimą pasirašė Vytautas Gritėnas ir Viktoras Merkys, tačiau manoma, kad tikrieji pareiškimo sumanytojai – valdžią šioje srityje beprarandą veikėjai.

Pareiškime trumpai peržvelgtas Lietuvos energetinio ūkio vystymosi kelias nuo 1918 metų, pabarti nevykę tarpukario koncesininkai, bei politikai trukdę statyti Kruonio HAE, paaimanuota dėl Ignalinos AE uždarymo. Tačiau neminima tai, kad per 18 nepriklausomybės metų taip ir nebuvo net jokių planų atsijungti nuo Rusijos energetinės sistemos, nesumažintas  jungčių su kaimyninėmis šalimis skaičius, o Klaipėdos kraštas iki šiol maitinamas per Kaliningrado sritį. Neužsiminta ir apie liaupses įkūrus LEO, neužsiminta ir apie planingą alternatyviosios energetikos žlugdymą. Galų gale neužsiminta  ir apie sritis energetikoje, kur dabar,  jų nuomone, daromi netinkami pakeitimai.  Pavyzdžiui diegiama bendra Baltijos šalių rinka, bandoma laikytis ES direktyvų atskiriant energijos gamybą nuo perdavimo ir paskirstymo tinklų, ardomas LEO – ar tai gerai, ar tai blogai, kai tas  daroma be jų?