Bronius A. Rasimas. Pasaka – ne pasaka kaip kultūringoji Anna visus sukiršino

Liaudies patirtis byloja: kur du pešasi, laimi trečias.

Iš ties, daug kas yra matęs, kada susipešusiems dėl mėsgalio šuniukams iš jų panosės gardų kąsnelį nugvelbia netoliese pasirodęs katinas. O šioje pasakoje kultūringoji Anna, gerai viską „susirokavojusi“, pati sau, o gal ir kitų paraginta, sumanė gudrų planą ir pasiūlė savo darželio vaikams pastatyti smėlio dėžėje bunkeriuką.

Kol vaikai statė bunkeriukus, lyg ir susipyko Soliukas ir Romaniukas ir pradėjo peštis dėl labai gražaus raitelio figūrėlės, kurią paliko šalia smėlio dėžės. Kiti vaikai buvo užsiėmę jiems primestu žaidimu, tad į peštukus nekreipė dėmesio. Čia, kur buvęs, kur nebuvęs, pasimaišė Visdarvaldas ir tą figūrėlę nušvilpė.

Pastebėję, kad neliko raitelio, Soliukas ir Romaniukas staiga nustojo peštis, o sugėdinti, kad besivaidydami prarado raitelį, atsakė, kad nieko tokio – žaidžiant daug kas nutinka. Bet juk tai tik žaidimas, o taip „vsio zakonno“ (beje, taip mėgo sakyti ir vienas buvęs sekretorius). Anna taip pat nurimo ir džiaugėsi – jos planas puikiai pavyko – viskas lyg pagal polittehnologijų vadovėlį – skaldyk ir valdyk!

Tuo tarpu Visdarvaldas irgi sumanė planą – parsinešė paliktą raitelį namo, pastatė savo sodelyje ir užsisvajojo – dabar jis bus ne Visdarvaldas, o visavaldis Prezidentas. Tuo labai apsidžiaugė ir mūsų gerasis senasis pražilęs Kinziulis.

Čia ir prasidėjo tikros vaikų muštynės. Pešėsi dėl demokratiškiausio bunkerio, deja, „demokratiškai“ laimėjo putino Uoga, pešėsi kas geresnė Lietuvos sostinė – Vilnius ar Kaunas, deja, laimėjo Minskas. Pešėsi koks simbolis tiktų Vilniui, deja, nugalėjo Varšuva. Galop trūko kantrybė mūsų visų vyriausiajai Mokytojai ir ji sušuko:

– Ša! Visi nurimkit, atšalkit. Ateis pavasarėlis, gegutė užkukuos ir… viskas išsispręs!

Visi nurimo, nutilo ir staiga toje spengiančioje tyloje pasigirdo keturmečio kodėlčiuko klausimas savo seneliui (o gal ir visos Lietuvos seneliui):

– Kai pakeliamos mūsų valstybės vėliavos – stovi garbės sargyba, girdisi salvės. O kada jos nuleidžiamos – nėra nei garbės sargybos, nei salvių. Kodėl taip?

Senelis nieko neatsakė, tylėjo. Ką gi, tyla irgi gera byla, tuom lyg ir pasaka baigta…

– Bet,– pagaliau prabilo ilgokai tylėjęs senelis,– kas pasakė, kad vėliavas reikia nuleisti, kad simbolius reikia pamiršti? Kas leido Annai spręsti? Nė velnio, čia pasaka dar nebaigta!

Paskos veikėjus galėtų vaidinti: Liana Ruokytė, Saulius Skvernelis, Ramūnas Karbauskis, Visvaldas Matijošaitis, Valdas Adamkus, Dalia Grybauskaitė, Vytautas Landsbergis. Bet čia vėl pasigirdo to kodėlčiuko trigrašis:

– O kodėl nėra skirta vaidmenų Viktorui Pranskiečiui ir Remigijui Šimašiui?- Viktoras ir Remigijus vis dar pešasi patys su savimi, o kai baigs – parinksim ir jiems ką nors,– atsakė tylus balsas iš užmūryto bunkerio…

© 2009-2024 NEFAS | Visos teisės saugomos. Sprendimas: gale.lt