Teisiniai energetikos monopolizavimo aspektai

Iš vykdomų veiksmų matosi, kad „ Lietuvos energija“ kartu su Ūkio ministerijos darbuotojais darė viską ( neindeksavo Kruonio , Kauno HES turto, švaistė pinigus nereikalingoms studijoms, investicijoms ir etc.), kad valstybės valdomi elektros objektai sukurtų kuo blogesnius piniginius sriautus ir taip pasiekė , kad valstybės valdomų įmonių akcijos dirbtinai nupigo. Tada VST savininkai  per suorganizuotą grupę- susiviejijimą savo dirbtinai pabrangintas akcijas iškeitė į valstybinių įmonių dirbtinai nupigintas akcijas, taip užvaldė valstybės turtą visoje Lietuvos elektros energetikoje, vėliau , jau pasirašius LEO LT steigimo sutartį,  VST  savininkai perkėlė dividendus į LEO LT,  iš banko pasiskolino pinigus   apyvartinėms lėšoms ir beveik milijardą litų  iš tų paskolintų pinigų  išsimokėjo dividendų pavidalu. Pareiga atiduoti bankui skolą,- lieka LEO LT.  Pati įvykių eiga rodo, kad tam galėjo ryžtis tik tada, kada pvz. papirkimo būdu buvo užsitikrinta, kad valdininkai , teisėsaugoje irgi, piktnaudžiaus savo padėtimi, viršys savo įgaliojimus ar nevykdys to darbo, kuri privalo vykdyti. Nustatyti kas , kaip ir kokiu mastu prisidėjo prie neteisėto valstybės turto užvaldymo galima tik atlikus  tyrimą Baudžiamojo proceso tvarka. Pradėti tokį tyrimą faktinių aplinkybių pakanka. Atkreiptinas dėmesys, kad žalą, atsiradusią dėl nusikalstamų  veiksmų dengia ne vien juridinis asmuo, o ir fiziniai organizuotos grupės- susivienijimo dalyviai.

            Teisėsaugininkams atsisakant pradėti tyrimą Baudžiamojo proceso tvarka, lieka galimybė valstybei išreikalauti savo turtą iš svetimo neteisėto valdymo Civilinės teisės ir Civilinio proceso nustatyta tvarka.

            Kada sutartis sudaroma pažeidžiant pagrindinius sutarčių sudarymo principus, dėl ko pažeidžiami ne tik šalies, šiuo atveju valstybės , interesai, bet ir viešieji interesai,- ji tampa absoliučiai negaliojančia.( C.K. 6.225 str. Absoliučiai negaliojanti sutartis yra niekinės sutarties sinonimas). Kada yra imperatyvia  įstatymo norma nurodyta, ką pažeidus sutartis pasidaro niekinė, jos nereikia nuginčyti teisme. Šiuo atveju turtą išreikalauti iš neteisėto valdymo galima visada, tik išreikalavimo būdas priklauso ar VST savininkus laikysime sąžiningais neteisėtai įgyto turto valdytojais, ar nesąžiningais neteisėtai įgyto turto valdytojais.

            Atkreiptinas dėmesys, kad nei vienas iš Seime esančių įstatymo projektų neprieštarauja Konstitucijai, nes Civilinis kodeksas numato daugybę atvejų, kada sudaryto sandorio nereikia nuginčyti teisme, pvz. C. K. 6.217 str. išvardija atvejus, beja atitinkančius ir LEO LT sandorį, kada sutartis nutraukiama vienašališkai, o C. K. 6.218 str. nurodo tik 30 d. terminą, kurio reikia prisilaikyti vienašališkam sprendimui priimti. Abejotina tik ar priimant įstatymą reikia siūlyti atkartoti Civilinio kodekso normas  , o gal geriau tiesiog nurodyti , kad pažeisti pagrindiniai sutarčių sudarymo principai, valstybės, kaip sutartis šalies interesai ir,  svarbiausia, viešieji interesai, todėl ši  sutartis prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei. Taigi Seimo komiteto išvada, kad Seimui pateikti Įstatymo projektai prieštarauja Konstitucijai, aptariamu atveju laikytini nesusipratimu ar klaida, nes tada Konstitucijai prieštarautų ir Lietuvos Respublikos Civilinis Kodeksas. Manau, kad neteisingai per televiziją du Seimo nariai- teisininkai aiškino, kad tik Vyriausybė atstovauja valstybei. Deja, Vyriausybė atstovauja valstybei, kaip institucijai. Valstybei, kaip piliečių sąjungai TAUTAI, atstovauja jos išrinkti atstovai SEIME. Įkeičiant visai Tautai priklausantį turtą nedidelės grupės žmonių naudai, pažeistas sutarčių sudarymo per atstovus principas, gi minėto komiteto išvada kitos sutarties šalies gali būti aiškinama kaip vėlesnis, bet  vistik Tautos atstovų sutikimas viso Lietuvos turto įkeitimui. Pasekmės valstybės ir viešiesiems interesams tada būtų skaudžios. Taigi, Seimas galėtų priimti tokio turinio įstatymą:-„ Atsižvelgiant į tai, kad Vyriausybei sudarant sutartis su NDX buvo pažeisti moraliniai ir viešosios sutarčių sudarymo tvarkos principai, dėl ko buvo esminiai pažeisti viešieji interesai,- Seimas nutaria : laikyti, kad Vyriausybės sudaryta sutartis su NDX energija dėl LEO LT steigimo prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei.“ Toliau jau viską sutarties šalys gali sutvarkyti taikiai, arba pradėjus civilinį procesą dėl turto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo, arba nebijantiems prokuroro darbo, pradėjus baudžiamąjį procesą.