Latvių demaršas

Tai ir įvyko neseniai Briuselyje vykusiame ES Vadovų Tarybos posėdyje, kur  Latvijos ūkio ministras Daniels Pavluts pareiškė, kad Latvija nesiekia atsijungti nuo Rusijos energetikos sistemos, nes ten jai būsią saugiau. Ši žinia griauna taip sunkiai prasidėjusį Baltijos šalių realų jungimąsi prie ENTSO–E  bei komplikuoja naujos VAE projektą – likus BRELL elektros energetinėje sistemoje  naujosios  branduolinės jėgainės darbo ritmas priklausys nuo rusų dispečerių gerų norų.