Kas semia vandenį rėčiu?

 

 

2006 metais mūsų energetikai toliau šlifavo savo glaudaus darbo su Rusijos Vieningąja energetine sistema įgūdžius – Baltarusijos, Rusijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos (BRELL) energetikai rengia posėdžius gegužės  16–17 d. Dubingiuose, spalio 26–27 d. Minske.

2007 metų birželio 11 d. Lietuvos, Latvijos ir Estijos ministrai pirmininkai priima komunikatą, kuriuo Baltijos perdavimo sistemų operatoriai iki metų pabaigos įpareigoti atlikti Baltijos energetikos sistemų sujungimo su UCTE sinchroniniam darbui galimybių studiją ir pateikti ataskaitą dėl susijungimo išlaidų ir laiko grafiko.

O tuo pačiu metu – birželio 4 d. Maskvoje ir birželio 19 d. Sankt Peterburge „Lietuvos energijos“ tarnybų specialistai treniruotėmis kartu su latviais, estais, baltarusiais ir rusais sėkmingai užbaigia organizacinių-techninių priemonių kompleksą, skirtą perduoti Baltijos energetinių sistemų ir Vieningos Rusijos energetinės sistemos darbo režimų koordinavimą į Šiaurės vakarų  dispečerinės valdybos (ОДУ Северо-Запада) rankas.

Taigi šunys loja, o karavanas eina.

 2007 metų rugpjūčio mėnesį Baltijos šalių politikų bei valdžių iniciatyva įkurta bendra Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos perdavimo sistemų operatorių (PSO) darbo grupė, o gruodžio 11–12 d. Rygoje susitikę Baltarusijos, Latvijos, Lietuvos ir Rusijos energetinių įmonių vadovai pasirašo dalį normatyvinių dokumentų, sutaria dėl bendros veiklos krypčių 2008 metais, nusprendžia pereiti prie naujų operatyvinio-dispečerinio valdymo principų, tai yra perduoda jį į  ОАО „СО – ЦДУ ЕЭС“ rankas. Ši įstaiga apsiima paruošti ir visų pasirašiusiųjų šalių dispečerinio personalo apmokymo planą.

Paskutinėmis 2007 metų vasaros dienomis Lietuvoje veikiančio Energijos Realizacijos Centro  kontrolę iš „Inter RAO JES“ perėmė uždaroji akcinė bendrovė „Scaent Baltic“. Matyt, pabūgta, kad steigiant nacionalinį investuotoją priklausomybė Rusijai gali sukelti įtarimų.

2007 metų kovą registruotos „Scaent Baltic“ bendrovės akcijas valdo Švedijoje registruota „Scaent AB“. Jos direktorius – J. Garbaravičius.

 

2008 metų gegužės 20 dieną įkurta nacionalinė elektros energetikos bendrovė LEO LT.

Rugsėjo 4–5 d. Minske BRELL specialistai aptarinėja sutartį dėl normatyvinio avarinio galios rezervo palaikymo ir energijos tranzito tarp valstybių.

 

2008 metų gruodžio 5 dieną Briuselyje įvyksta išplėstinis baigiamasis NVS , Baltijos šalių ir Vakarų Europos energijos sistemų atstovų posėdis, kuriame parašais patvirtinamas IPS/UPS sujungimo su  UCTE techninis ekonominis pagrindimas ir išreikšta vieninga nuomonė, kad sinchroninis šių dviejų sistemų sujungimas techniškai įmanomas. Jo realizavimui reikia įvykdyti tam tikras technines, eksploatacines ir organizacines priemones, paruošti teisines normas. Projektas priimtas kaip ilgalaikio sistemų bendradarbiavimo perspektyva.

Pabrėžta, kad jau netolimoje ateityje, sukūrus nesinchroninius ryšius, bus sukurta stambiausia pasaulyje elektros energijos prekybos platforma.

Kompanijų vadovai pasirašė pagrindinių darbų apžvalgą ir tyrimo rezultatus, kurių pagrindu bus priimami tolesni sistemų integracijos sprendimai.

Jei elektros energijos sistemų integracijos traukinys, traukiamas Rusijos vieningosios energetinės sistemos, nuvažiuos į globalų UCTE ir IPS/UPS kartu su Baltijos šalimis, tai Lietuvos situacija Europos energetiniame žemėlapyje gali gerokai pasikeisti. Uždarius Ignalinos AE Lietuva liks tik smulkus elektros vartotojas ir gamintojas, prilipęs prie Rusijos elektros laido, maitinančio Rusijos karines bazes Kaliningrade. Mes galime likti pagrindinių transkontinentinių energijos srautų nuošalėje, ir Lietuvos jungtys su Europa, jei jos „neįsipaišys“ į bendrą „didžiųjų žaidėjų“ strategiją, taps mūsų asmeniniais kaprizais.

 

(Tema bus tęsiama)