Dr. Stasys Malkevičius. Lietuvi, tavo iškovota laisvė yra pavojuje!

Tu skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad nevertas laisvės kas negina jos”– užrašas ant Laisvės varpo.              

Jau 29 metai kaip gyvenam laisvoje nepriklausomoje Lietuvoje ramų, okupanto nevaržomą gyvenimą. Tuo tarpu, laisvės varpas perspėja mus, kad Laisvę reikia ne tik išsikovoti,  bet ir apginti ją. Tačiau kaip, kodėl ir nuo ko, ypač jei mūsų niekas nepuola? O gal grąsina ar šantažuoja, o gal yra didelės grėsmės tikimybė? Valstybė visų rūšių grėsmes turi būti pasiruošusi atremti.

Nepsiruošimas, ypač elektros – energetikos sektoriuje gali būti labai skaudus. Likti be elektros, ypač politinio šantažo akivaizdoje, tolygu prarasti nepriklausomybę, o tuo pačiu ir laisvę.

Visai neseniai, š. m. sausio 2 d., mūsų žiniasklaida – LRT Panorama, gana nelauktai išdrįso praskleisti stropiai saugomą nuo smalsios visuomenės paslapties šydą, saugantį mus nuo perdidelio  žinojimo apie tai, kas dedasi didžiojoje elektroenergetikoje pas mus ir pas kaimynus.

Paaiškėjo, kad Kaliningrade baigiamos statyti keturios naujos elektrinės, suskystintųjų dujų terminalas ir dujų saugykla. Kaliningradas netrukus pilnai apsirūpins energetiniais ištekliais. Šiam anklavui nebaisios jokios grėsmės iš šalies, nors niekas jam negrąsino. Na, kad ir net nebuvo girdėti grąsinant. Nei Lenkija, nei Vokietija, juolab Lietuva tikrai negrąsino. Žinoma, Putinas puikiausiai visą tai žino, bet jis žino ir investicijų į šį regioną prasmę. Mums belieka tik spėlioti.

Labiau smalsiems, vartantiems dienraščius ar internetą, pavyko sužinoti, kad sutrikus elektros perdavimo linijai iš Švedijos, Lietuva tapo neįgali pati subalansuoti savo elektros energetikos sistemos dėl smarkiai sumažėjusios Lietuviškos elektros gamybos. Pagalbos teko prašytis pas latvius, baltarusius. Šiuo metu Lietuva nėra pajėgi pati  pasigaminti net pusės sau pačiai reikalingos galios. Tuo tarpu, keliolika metų atgal, Lietuva galėjo didžiuotis galinti pagaminti kelis kartus didesnį energijos kiekį už pareiklaujamą. Tad, kas gi nutiko ? Atsakymo tenka ieškoti Energetinio saugumo tyrimų centro ataskaitose. Peršasi prielaida, kad energetikos sektoriaus plėtojimas pagal mažiausią kainos scenarijų yra klaidingas. Ši nuostata ir privedė sistemą prie neįgalumo.

Planuojant energetinio saugumo lygmenį, negalima pamiršti sudėtingą geopolitinę Lietuvos situaciją. Todėl mūsų pirmaeilis uždavinys – atstatyti Lietuvos elektros gamybos potencialą, kad sistema pati galėtų atremti bet kurį energetinį šantažą ar agresiją.

Kreipiuosi norėdamas pažadinti visuomenės savisaugą ir paskatinti tą visuomenės dalį, kuri ruošiasi rinkimams, atsiskleisti – įsitikinti, kaip renkami asmenys supranta energetinį saugumą ir kaip galės prisidėti prie jo sustiprinimo dirbdami valdžios struktūrose.

Dr. Stasys Malkevičius yra Kovo 11-osios akto signataras