Prezidentė atsisakė paisyti Lietuvos Konstitucijos 84 str. 9 str. reikalavimų!

Pagal Konstitucinio Teismo dar 1998 m. suformuotas išvadas apie Vyriausybės, kaip Seimo patvirtintos institucijos ir Prezidento tarpusavio santykius, Prezidentė negali skirti ir atleisti ministrų, o nurodyta įsakmiai – Ministro Pirmininko teikimu skiria ir atleidžia ministrus (Konstitucijos 84 str. yra imperatyvus). Konstitucijoje taip pat visur akcentuojama, kas turi pasirinkimo teisę. Tokia teisė garantuojama Ministrui Pirmininkui, nes tai jis sprendžia apie savo komandą, arba Seimui, pvz. skiriant Ministrą Pirmininką, atleidžiant Ministrą Pirmininką ir t.t. (Konstitucijos 84 str.4 p.,5 p.) Net tada, kada visa Vyriausybė (ministrų dauguma) atsistatydina – pagal mūsų Konstituciją Prezidentei nesuteikiama pasirinkimo teisė – ji tik priima atsistatydinimą (Konstitucijos 84 str. 7 p.), o kitokių dalykų Prezidentė daryti negali.

Tokiu savo žingsniu Prezidentė šiandien iš esmės pareiškė nepasitikėjimą Ministru Pirmininku Andriumi Kubiliumi. Niekaip kitaip, teisės prasme, šio sprendimo nepavadinsi, taigi belieka perklausti, ar tai paielgta sąmoningai, ar tik pasitikint savo patarėjais. Esant tokiai situacijai Ministras Pirmininkas tiesiog privalo atsistatydinti, o Prezidentė svarstant šį klausimą privalo atsiklausti Seimo, nes tik su Seimo pritarimu ji gali tą padaryti. Kitas kelias – konservatoriai atšaukia visus savo ministrus. Dar vienas variantas – atsistatydina ministrų dauguma, taigi Vyriausybė. Neatlikus tokių veiksmų, o Prezidentei nesutinkant su Konstitucijos imperatyvais – teisės prasme bent jau Vyriausybė dirbtų  kaip NELEGITIMI institucija. Po to visai nesunku suformuoti kitą Vyriausybę, kuri ir baigtų tai, ką pradėjo ši vyriausybė, o kitai vyriausybei juk gali vadovauti tas pats Ministras Pirmininkas.

Kaip asmuo, kartu su kitais betarpiškai rašęs Lietuvos Konstitucijos tekstą, siūlau elgtis pagal Konstitucinę logiką, priešingu atveju tiek teisiniai Seimo ar Vyriausybės  sprendimai, tiek pačios Prezidentės sprendimai bent jau duos pagrindo įrodinėti, kad Ji pažeidė Konstituciją, o pati Vyriausybė jau dirba nelegitimiai.

Kita vertus, gal pats R.Palaitis, pamatęs į kokią padėtį leidosi įstumiamas, atsistatydintų. Seimo pirmininkės I. Degutienės siūlymas skelbti pirmalaikius Seimo rinkimus yra galimas, bet jis neišsprendžia p. R.Palaičio ir Prezidentės sukeltos krizės, o taip pat dar kartą duotų pagrindo sukurti precendentą, kada Prezidentas gali skelbti de facto naujus rinkimus. Tai ir nesolidu ir pavojinga.