Cenzūra Lietuvoje

Laiškas Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei  Irenai Degutienei ir LRT generaliniam direktoriui Audriui Siaurusevičiui   

Kaip ir daugelis žmonių rytais per Lietuvos radiją klausydamiesi Lietuvos dienraščių apžvalgų pastebėjome, kad rytinėse Lietuvos radijo ir televizijos spaudos apžvalgose dingo informacija apie dienraštyje „Lietuvos žinios“ spausdinamus straipsnius. Analogiškai pasielgta ir Lietuvos televizijos rytinėje laidoje „Labas rytas“. Kodėl taip atsitiko tapo aišku  2010 m. kovo 25 d., kai LRT generalinio direktoriaus pavaduotojas  R.Paleckis, atsakydamas į Lietuvos radijo klausytojų klausimus, pranešė, jog dienraščio „Lietuvos žinių“ straipsniai nebeskaitomi Lietuvos televizijoje ir radijuje, nes laikraštis „Lietuvos žinios“ žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos sprendimu yra kelis kartus pažeidęs Etikos kodeksą bei pripažintas nesilaikantis profesinės etikos ir priskirtas nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai.

Pasidomėję internete apie minėtos Etikos komisijos darbą atkreipėme dėmesį, kad ši komisija iš esmės nagrinėja žurnalistų ir žurnalistinės valdininkijos skundus vieni kitiems, kurių sprendimai, savaime suprantama, negali būti pagrindu represyviai mažinti dienraštyje „Lietuvos žinios“ spausdinamų straipsnių poveikį Lietuvos (ir ne tik) žmonėms, monopolizuoti masinės informacijos priemones, nes tai ir yra cenzūra, ką draudžia ir Visuotinė žmogaus teisų deklaracija, ir Lietuvos Respublikos Konstitucija, ir  1999 metais priimtas Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas.

Draudimas per Lietuvos nacionalinę radiją ir televiziją skelbti esamus ar būsimus minėto dienraščio straipsnius yra ne kas kita, kaip dienraščio „Lietuvos žinios“ įtraukimas į draudžiamų skelbti leidinių sąrašą, ką  atsakydamas į radijo klausytojo klausimą oficialiai patvirtino p. R. Paleckis. O tai klasikinis cenzūros įvedimo faktas. Betrūksta, kad atsirastų nurodymas šį laikraštį pervesti į „specfondus“, kaip tai buvo Glavlito laikais.Toks draudimas paliečia ir buvusius, ar būsimus straipsnių autorius, kurių aprašomi dalykai liečia pačią LRT vadovybę, arba labai nepatiko LEO sukūrėjams, Ignalinos AE uždarymo pinigų pradangintojams, elektros energijos spekuliantams, kontrabandininkams ir jų gynėjams,  istorijos falsifikatoriams ir t.t. Nepaneigiama, kad šiame laikraštyje spausdinama tai, ko kratosi ar tiesiog bijo spausdinti kiti laikraščiai.

Taigi, akivaizdus cenzūros jam įvedimas be įstatyminio pagrindo, o tik prisidengiant Etikos komisijos pagrįstais ar ne nutarimais yra labai rimtas pasikėsinimas į Lietuvos konstitucinę santvarką. Rimtesnis, negu kas nors galvoja. Padaryta didžiulė žala visuomenei,  žmogaus teisėms ir demokratiniams procesams Lietuvoje.Mes, kaip vieni iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos  galutinio teksto rengėjų kreipiamės į Lietuvos Respublikos Seimą,  Nacionalinio radijo ir televizijos vadovybę nedelsiant nutraukti žmogaus teisių ribojimus visiems lygiai gauti informaciją ir nutraukti dienraščiui „Lietuvos žinios“ įvestą cenzūrą. 

Nuoširdžiai ir pagarbiai,  Aukščiausiosios Tarybos- Atkuriamojo Seimo deputatai, signatarai  Petras Giniota ir Liudvikas N. Rasimavičius- Rasimas