Liudvikas N. Rasimas. Suvalkų trikampis

Suvalkų trikampis

„Kaip žinia šalys nugalėtojos Antrajame Pasauliniame kare Šiaurinę Prūsiją, kurios nemažą gyventojų dalį sudarė lietuviai, administruoti perdavė Rusijai iki su Vokietija bus pasirašyta Taikos sutartis. Lietuvos valstybė, pati tada buvo Rusijos okupuota ir niekaip negalėjo apginti savo gentainių ar dalyvauti savo kaimynystėje esančio vokiško ir baltiško krašto esminį etninį pakeitimą rusais.

Sovietų Sąjungos oficialioji pozicija skelbė, jog „Kenigzbergo sritis buvo perduoda SSRS siekiant visiems laikams užkirsti galimybę iš to krašto kilti bet kokiems kariniams konfliktams Europoje“. Šiandieninė padėtis yra visiškai priešinga toms intencijoms- kraštas pavojingai apginkluotas ir toliau ginkluojamas puolamaisiais ginklais. Šiandien Rusija be jokių skrupulų laužo tarptautines sutartis ir įsipareigojimus, o ilgalaikiu tikslu nurodo siekį atstatyti buvusios carinės Rusijos imperijos ribas.

Manome, kad šiaurinės Prūsijos administravimo klausimas ir Taikos konferencijos sušaukimas per ilgai užsigulėjo valstybių-nugalėtojų diplomatinėse lentynose ir tolimesnis atidėliojimas gali turėti katastrofiškų padarinių. Esame realistai ir suprantame, kad krašto etninė sudėtis liks ta, kurią suformavo sovietinis genocidas, nes buvusių jo gyventojų neliko, bet šalys nugalėtojos nedelsdamos gali Taikos konferencijoje nustatyti tokius administravimo principus, kurie neleistų Šiaurės Prūsijos paversti karinio bauginimo ar konflikto židiniu“.

Kad vokiečiai nenustebtų, kartu su dovanojama knyga apie vilko vaikus Lietuvoje (Lothar Klafs, Ir visgi mes išgyvenom, Vilnius, 2014), panašaus turinio laiškus perdavėme daugumai Vokietijos parlamentarų. Laišką gavo ir Amerikos lietuviai. Matyt visi tikėjo gera Kremliaus valia ir nieko nedarė. Vakar pasaulis sužinojo, kad iš Šiaurės Prūsijos rusų raketos, galinčios nešti ir branduolines galvutes jau nutaikytos į Europos miestus. Tad ar Lietuva kalta, kad Šiaurės Prūsija buvo perduota administruoti Rusijai? Lietuva neturėjo savo egzilinės vyriausybės Londone ir  nebraižė pokario valstybių sienų, kaip kad darė Lenkijos vyriausybė Londone prieš 1943 m. konferenciją Teherane.

Dabar formuojama nuomonė, jog Baltijos valstybės pačios kaltos, kad jų negalima apginti. Ar egzistuotų šiandien Suvalkų koridorius, jeigu Prūsija būtų likusi Prūsija? Ar būtų šiandien Europos miestai pasirinkti rusiškų raketų taikiniais? Atsakymas aiškus. Vakarams nuolaidžiaujant Šiaurės Prūsija atiteko Stalinui ir liko nebaigtu Europos saugumo architektūros elementu, kuris dabar pasirodė visu gražumu. Rusijos prezidentas, sveikindamas naujai išrinktą JAV prezidentą viešai padėkojo jam „už ilgus bendro darbo metus“ ?!   Kalbama, kad su p. Donaldu Trumpu reikės persiderėti dėl saugumo Europoje ir pasaulyje. Taip, tikrai bus tokios derybos, bet esamoje situacijoje ES ir JAV turi išspręsti tai, ko nepadarė savo laiku, o jeigu negali, tai tegul garantuoja Baltijos valstybių saugumą kitomis priemonėmis. Nesprendžiant Kaliningrado srities klausimo – visos kalbos apie Europos saugumą yra tik plepalai. Manau, kad Lietuva savo išlikimo vardan turi aktyviai formuoti tokią nuomonę, antraip kalbos apie Suvalkų trikampį ar Suvalkų koridorių neturi prasmės.

 Lietuvos Žinios, 2016-11-23

© 2009-2024 NEFAS | Visos teisės saugomos. Sprendimas: gale.lt