Senjorų bendruomenės konferencija

2010 m. rugsėjo 18-19 d. Kaipėdoje įvyko Baltijos šalių senjorų bendruomenės konferencija. Baltijos šalių senjorų bendruomenė yra sudėtinė ES senjorų bendruomenės dalis.Bendruomenė jungia vyresnio amžiaus asmenis, aktyviai dalyvavusius visuomeninėje ir politinėje veikloje, bei nutarusius  ir toliau visą gyvenimą dirbti, mokytis ir dalyvauti politikoje. Konferencijoje dalyvavo Dr. Bernhard Worms, Europos Senjorų sąjungos prezidentas.

 

  Baltijos šalių senjorų bendruomenės konferencija priėmė nutarimą, kuriuo:

 

1.Nutarta kreiptis į atsakingą už energetiką Europos komisijos narį Guenter Oettinger, kad Europos komisija atliktų Rusijos ir Baltarusijos planuojamų ar statomų atominių elektrinių šalia Lietuvos, t.y. rytinių Europos Sąjungos sienų ir prie pagrindinių Lietuvos vandens arterijų, politinį bei ekologinį vertinimą ir reikalautų, kad Rusijos ir Baltarusijos vyriausybės leistų nesuinteresuotų šalių ekspertams įvertinti, kiek šios statybos ir parinktos jų statybų vietos atitinka tarptautinius gamtosaugos reikalavimus ir technologinio bei bendro saugumo reikalavimus.

 2. Nutarta kreiptis į šalies Vyriausybę, kad būtų sudarytos sąlygos Lietuvos visuomenei gauti išsamią informaciją apie Visagino atominė elektrinės statybą, padedančią suprasti ekonominį elektrinės tikslingumą, ekologinį bei technologinį saugumą, galimybes atsijungti nuo Rusijos elektros energijos sistemos ir joje galiojančių standartų.