Projekto nesėkmė užprogromuota

Koncesijos sutartis, ko gero, specialiai parašyta taip painiai ir visiškai be jokio būtino reikalo tokios  didelės apimties, tuo labiau, kad pagrindiniai klausimai taip ir lieka neišspręsti. Suprantama, kad atominės energetikos technologijos yra ir bus slaptos, bet ką tai turi bendro su noru viską, kas vyks statant Visagino elektrinę, o ir vėliau paslėpti po komercinės paslapties „marška“? Nebent tik tiek, kad bet koks domėjimasis statyba, ekologija, kaina, sauga – bus vertinamas, kaip galima Lietuvai žala.  Ši Seimui teikiama sutartis nėra iš esmės  koncesijos sutartis, o daugiau finansinis įsipareigojimas. Akivaizdu, kad ji nėra subalansuota tarp viešojo intereso ir privatininko pelno siekimo, tarp Valstybės ir privatininko. Noras įstatymu patvirtinti tokią „ koncesinę“ sutartį yra ne kas kita, kaip noras turėti galimybę visus statybos ir eksploatacijos metus elgtis slaptai, t. y. kaip nori – pagal reikalą pagal Lietuvos įstatymus, o pagal kitą reikalą tiems patiems įstatymams nepaklusti. Šios sutarties projekto negalima laikyti sąžiningu teisiniu dokumentu, deja, tai verčia suabejoti sąžiningumu ir tų, kurie jį ruošė.