Kolektyvinė atsakomybė?

Prof. V.Jankauskas konferencijoje priminė Europos komisijos nutarimus, kad nuo 2014 m. turi būti užbaigtas vidinės ES elektros rinkos formavimas, o nuo 2015 m. ES turi būti be „energetinių salų“. Jo nuomone dabar Baltijos šalyse egzistuojančios 9 jungtys su Rusija ir Baltarusija yra privalumas, bei galimybė Lietuvai tapti elektros energijos tranzito šalimi. Jo nuomone taip pat yra daug požymių, kad Rusija greitai prisijungs prie vieningos Europos energetinio tinklo, tad ir greitu laiku turėtų baigtis diskusijos apie tai, kurioje energetinėje sistemoje bus Lietuva. Teisybės dėlei profesorius paminėjo, kad Briuselyje rusai yra įkūrę pakankamai stiprią lobistinę grupę, užsiimančią energetikos klausimais ir bendros energetinės sistemos idėja gali būti jų sukurpta (Palaikyti labai brangią ir tuo pačiu nukeltą į neapibrėžtą ateitį idėją Rusijai naudinga – red. pastaba). EK taip pat aktyviai dirba „super“ energetinių tinklų koncepcijos kūrime, tačiau tai daugiau idėjų generavimo lygis.

Prof. J.Vilemas pareiškė, kad Lietuva yra tiesiog per maža, neturinti nei ekonominių išgalių, nei specialistų  įgyvendinti tokį sudėtingą projektą – VAE. Be to pasirinktas nuo Fukušimos jėgainės likęs ABWR (verdančio vandens) reaktorius, kuriame panaudoto kuro aušykla yra tinkamai neapgaubta gelžbetonio gaubtu yra nepakankamai saugus, nes tokios panaudoto kuro saugyklos  ir sudarė prielaidas įvykti sprogimams senojoje Fukušimos jėgainėje, bei radioaktyvių medžiagų atsiradimui aplink jėgainę. Prelegentas siūlė atidėti VAE idėją vėlesniam laikui, nes mūsų valstybei, turinčiai pakankamai daug skolų, yra daug paprastesnių ir žymiai pigesnių, bei ekonomiškai pagrįstų būdų apsirūpinti reikiama energija.

Vis tik V. Poderys, AB „Litgrid“ generalinis direktorius, išdrįso ( o gal jam buvo leista – kas supaisys valdžios žaidimus) dalyvauti konferencijoje ir kalbėjo apie perdavimo tinklo galimybių išsiplėtimą atsiradus jungtimis su Lenkija ir Švedija. Taip pat jis pažymėjo, kad šiuo metu visi energijos perdavimo reikalai vykdomi pagal BRELL taisykles (BRELL – Baltarusijos, Rusijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos energetinis susitarimas).

V.Lukoševičius pabrėžė, kad energetika turi vystytis visomis įmanomomis kryptimis, o pigiausia ir efektyviausia sritis – kompleksinis biokuro panaudojimas. Kogeneracinės nedidelės elektrinės, esant decentralizuotam energetikos ūkiui, pilnai gali atlikti ir stabilizavimo ir parametrų palaikymo funkcijas. Deja šios srities vystymuisi akivaizdžiai trukdo elektros energijos importas, tad būtina energijos importui pradėti taikyti mokesčius. Biokuro ir jo panaudojimo vystymas leistų įkurti labai daug darbo vietų ir realiai užtikrintų energetinį saugumą – vieną didelę jėgainę užblokuoti, sustabdyti ar pažeisti yra žymiai lengviau, nei šimtą mažų jėgainių.

Vėjininkai iškėlė vieną problemą, kuri iki šio laiko buvo neaptariama. Kruonio HAE pastačius VAE, vėl taps branduolinės jėgainės pirmo rezervo įmone ir norai ją panaudoti nestabilios vėjo energijos stabilizavimui akivaizdžiai kertasi su VAE eksploatavimu.

Konferencijoje buvo aptartos ir kitos problemos, pavyzdžiui energijos taupymo, atviros Baltijos šalių ir Skandinavijos elektros rinkos problemos ir  kita. Vis tik daugelis konferencijos dalyvių abejoja VAE statybos būtinumu, o kai kas jau atvirai mano, kad visame tame, prisidengus kolektyvine atsakomybe, gali atsirasti ir nusikaltimo tautai požymių. Atrodo, kad mus vėl valdo „energetikai“…