Japonijos problemų atgarsiai

Nors daugelio šalių vadovai yra sunermę dėl branduolinės energetikos ateities po įvykių Japonijos Fukušimos – Dajiči atominėje jėgainėje, mūsų premjero viešai išsakytas noras tęsti VAE projektą ir Rusijos vadovą paskubino pasirašyti sutartį su Baltarusija dėl Astravos branduolinės jėgainės statybos. Pasirašydamas sutartį Vladimiras Putinas pareikšė, kad rusų gamybos eksperimentinis (?) reaktorius yra ypatingai saugus, nes jame, kaip niekur kitur bus įdiegta „pasyvioji apsauga“, kuri net be žmogaus įsikišimo, esant ekstremalioms sąlygoms, saugiai išjungs reaktorius. Visos Lietuvos „apjuosimas“  branduoliniais reaktoriais iš esmės yra rusų provokacija – jeigu net lietuviai nesaugo savo teritorijos (vien dėl įvykių Fukušimos – Dajiči atominėje jėgainėje buvo evakuota virš 200 tūkst. gyventojų), rusai niekuo nerizikuoja, statydami eksperimentinius reaktorius svetimose tertorijose. 

Kalbos apie ypač saugias, draugiškas gamtai ir žmonėms branduolines jėgaines tėra mitas. Reaktorių aušinimas (ar tai būtų Drukšių ežero šildymas, ar Nemuno ir Neries vandens panaudojimas vykdant aušinimą per milžiniškas aušintuves) yra toks pats gamtos resursų žalojimas, kaip ir naudojant iškastinį kurą. Prancūzija, turinti daugiausiai ES branduolinių jėgainių, vasaros laikotarpiu dėl perkaitusio upių vandens dažnai priversta jas stabdyti. Branduolinio kuro atliekos šimtmečiams teršia gamtą daugiau, nei bet kuri atlieka. Sudėtingos jėgainių apsaugos sistemos reikalauja ir daug priežiūros, o priežiūrą atlieka žmonės, kurie, geriausiu atveju, mokosi iš vis atsirandančių branduolinės energetikos klaidų. Gamta taip pat visur „mėgsta siurprizus“ – praeitos žiemos apledėjimai ypač Rusijoje stipriai sutrikdė elektros energijos tiekimą. O jei naujųjų jėganių aušyklų išmetami dideli vandens garų kiekiai apledėjimu sutrikdys kurios nors jėgainės skirstyklos darbą, gal nereiks ir cunamio –  pasekmės bus tos pačios, kaip ir Japonijoje. Teisybės dėlei reikėtų pastebėti, kad mokslininkai mano, kad netolimos ateities saugiausia branduoline jėgaine galėtų būti nedidelės galios jėgainė, įrengta po žeme (taip vadinami IV kartos branduoliniai reaktoriai).

Eskaluojama idėja apie energetinę nepriklausomybę ir nuosavą (bet pastatytą suradus „labai gerą, lojalų ir turtingą“ investuotoją) branduolinę jėgainę, kuri veiks BRELL (Baltarusijos, Rusijos Estijos Latvijos ir Lietuvos energetinė sistema) tinkle, labiau primena kompartijos kažkada kartotą šūkį – „Ekonominis suverenitetas Tarybų Sąjungos sudėtyje“. Deja, atidžiai įsižiūrėjus ir analizuojant dabartinės valdžios siūlomus strateginius sprendimus, matosi beveik tas pats – „Energetinis suverenitetas Rusijos elektros energetikos sistemoje“. Atvirai kalbant mūsų energetikos strategų sąvokos yra taip painiojamos, kad kartais negali suprasti, apie ką kalbama. Energetinė nepriklausomybė, energetinis saugumas, energetinis stabilumas, energetinis skaidrumas, energetinis patikimumas ir dar daug sąvokų naudojama vienu metu, tad sunku net suvokti ko iš tiesų siekiama. O esmė yra tai, kad turime išsiaiškinti, ar mes savo energetinį ūkį galime savarankiškai tvarkyti ir su kuo norėtume derinti sistemų stabilumo, rezervavimo ar dažnio klausimus. Dabar, kol dar neturime didelės galios generavimo šaltinio (būsimos VAE), visa tai tvarkyti yra žymiai papraščiau. Žinoma tą galėtų daryti energetikos specialistai. Taip pat reiktų teisingai tvarkyti energetikos paramos finansinius srautus, ypač pajamas, gaunamas iš VIAP. Teisingiausia būtų VIAP rinkliavą prilyginti akcizui ir apskaityti valstybės biudžete, tuomet tokių atvejų, kai Energetikos ministras savo nuožiūra skirsto VIAP lėšas, tikrai nebūtų.

 Įvertinus susiklosčiusią padėtį, kai visas pasaulis yra sunerimęs dėl branduolinės energetikos patikimumo, su švariu „munduru“ ir dar švaresne sąžine turėtume stabdyti „VAE idėją“, o jei mes stabdome savo branduolinės jėgainės statybą, to galime ir turime reikalauti tiek iš Baltarusijos, tiek ir iš Rusijos. Juk žmonių saugumas, tautos išlikimo garantija yra svarbiau už kelių žmonių, esančių valdžioje, ambicijas. O alternatyvų apsirūpinti energija yra pakankamai.