Biomasės mikronizacija

Seminaro metu buvo pristatyta biomasės mikronizavimo (pavertimo į degias dulkes) technologija, taip pat visa technologinio proceso seka:    biokuro (šiaudų, kitų augalų, medienos ir pan.) pavertimas degiu dulkių mišiniu tam pritaikytuose nedideliuose regioniniuose fabrikuose;  dulkių mišinio sandėliavimas specialiuose klimatiniuose konteineriuose arba, naudojant šaldymą ir slėgimą, degių dulkių kuro blokų gamyba (kurie pakartotinai susmulkinami jau jėgainėse);   transportavimas į didesnes ar mažesnes jėgaines šilumos ir elektros gamybai.  Tokio biomasės perdirbimo tinklo sukūrimas visiškai atitinka visuomeninį interesą. Tokia sistema leidžia sukurti pakankamai didelį kiekį darbo vietų (skaičiavimais nustatyta, kad biokuru pagaminta 1TWh leidžia sukurti apie 1000 darbo vietų), taip pat leidžia keisti brangiai importuojamą kurą vietiniu pigesniu kuru.   Teigiama, kad per metus Lietuvos miškuose supūva dideli kiekiai medžio atliekų, o iš jų būtų galima pagaminti apie 2 TWh energijos. Per metus Lietuvoje taip pat susidaro ir 2,4 mln. t šiaudų, kurių energetinė vertė – 870 tūkst.tne. Šiuo metu kurui sunaudoti būtų galima apie pusę metų šiaudų derliaus,  o sunaudojama tik 0,125 proc. 

 Seminare taip pat buvo pristatytos ir mikronizuotų degiųjų dulkių, pagamintų iš šiaudų, deginimo technologijos. Deginant šiaudus susidaro kibūs šlakai, kurie verčia dažnai valyti pakuras. Naujai pristatyta ir išbandyta technologija siūlo naudoti pseudo dujinius degiklius, kurie yra labai panašūs į dujų degiklius, taip pat siūloma naudoti specialias priemones, tokias kaip cheminiai priedai, specialusis dažymas arba specialios degimo kameros, eliminuojančios kibių šlakų susidarymą. Įdomu tai, kad degimo procese atsiradę pelenai taip pat yra puiki trąša.

 Pertvarkant jau esančias jėgaines, naudojančias mikronizuotą biokurą, rekomenduojama taip parinkti įrengimus, kad būtų galima naudoti mažiausiai dviejų rūšių alternatyvų kurą. Tai padidintų jėgainių patikimumą. Specialistų nuomone Lietuva turi puikią galimybę vystyti unifikuotą biokuro tecnologijų sistemą, o senųjų agregatų (pvz., esančių Elektrėnų elektrinėje) pritaikymas mikronizuotam biokurui leistų šaliai per pakankamai trumpą laiką ir palyginus mažomis sąnaudomis padidinti savo energetines galias. 

© 2009-2024 NEFAS | Visos teisės saugomos. Sprendimas: gale.lt